ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ เทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย

แบ่งปันข่าวนี้ :

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ เทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง(บิ๊กหมอก)ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อม นายพันวศิน วิไลแก้ว และพลโทไกรเทพ อนุศักดิ์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาฯได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด เข้าประชุมร่วม โดยมีนายธวัชชัย จรูญชาตินายกเทศมนตรี ตำบลสันมะค่า นายสมรภูมิ สวาทนา ปลัดอำเภอประจำศูนย์ยุติธรรมอำเภอป่าแดด พร้อมเจ้าหน้าที่


เทศบาลตำบลสันมะค่า นส.กมลชนก บวรสืบบุญ นายประพันธ์ นามวิเศษ ผอ. โรงเรียนบ้านทุ่งนานาฏศิลป์ไทย เจ้าหน้าที่รังวัดและนิติกร ของ สปก.จังหวัดเชียงราย และชาวเกษตรกรร่วมพูดคุยปรึกษาถึงปัญหาของชาวบ้าน ต. สันมะค่า ที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ที่ดินสปก. และปัญหาเรื่องราคาลำไยตกต่ำอย่างมาก และปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น พาณิชย์จังหวัดเชียงรายว่าจะมีแนวทางช่วยเหลือ เรื่องราคาและการประสานกับผู้รับซื้อผลผลิตลำไย ให้ได้ราคาที่ดีกว่าปัจจุบันและยังได้ประสานไปยังผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อซ่อมแซมต่อไป จากนั้น นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงและคณะได้เดินทางต่อเพื่อลงตรวจ ที่ดิน สปก. และสวนลำไยของชาวบ้านพร้อมให้กำลังใจชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19และเศรษฐกิจตกต่ำ พร้อมแนะแนวทางแผนการแก้ปัญหา อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านแล้ว106 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.