กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ ยานพาหนะ และ รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร ร่วมกับ ร้อย ตชด.325 และหน่วยจัดการต้นน้ำแหน อ.ท่าวังผา ดำเนินการฟื้นฟูห้องเรียน ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียน ฉีดล้างทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติภายหลังน้ำลด ณ รร.ชุมชนบ้านดอนตัน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน


ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย

อ่านแล้ว60 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.