เปิดแล้ว! ของดี “เมืองเพชร ทีเด็ดจากชุมชน”

แบ่งปันข่าวนี้ :

เปิดแล้ว! ของดี “เมืองเพชร ทีเด็ดจากชุมชน”

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ นายยุทธนา หยิมการุณ
นายยกสมาคมชาวเพชรบุรี ร่วมเปิดศูนย์ของดี”เมืองเพชร ทีเด็ดจากชุมชน”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2565 นาย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ของดีเมืองเพชรทีเด็ดจากชุมชน
เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนของแต่ละพื้นที่ นำสินค้าผลิตภัณฑ์มาแสดงตัวอย่างบริเวณที่ทำการสมาคมชาวเพชรบุรี ที่ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 284 ริมถนนเพชรบุรี
หมู่ 2 (บริเวณโค้งพาณิชย์) ต.ธงชัย อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี


โดยใช้ชื่อว่า
“ศูนย์ของดีเมืองเพชร ทีเด็ดจากชุมชน” เป็นจุดประชาสัมพันธ์การซื้อขายกระจายสินค้าต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้ง 8 อำเภอ
โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เป็นต้นไป เกษตรกร ชุมชน และเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากต้องการนำสินค้า มาแสดงในศูนย์ “ของดีเมืองเพชร
ทีเด็ดชุมชน”
ท่านสามารถติดต่อได้ที่… www.phetassociation.com.facebook สมาคมชาวเพชรบุรี

และ ขณะที่ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายยุทธนา หยิมการุณ
นายกสมาคมชาวเพชรบุรี และคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบอาคารบ้านหนองน้ำดำ ซึ่งเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ทางสมาคมฯ ได้นำมาปรับปรุงซ่อมแซมโดยงบประมาณของสมาคมฯ จำนวนกว่าสามแสนบาท เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นสถานที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย./

สมาคมชาวเพชรบุรี

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว110 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.