คณะสงฆ์เมืองกรุงเก่าจัดอบรมโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระ ภิกษุ นวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

แบ่งปันข่าวนี้ :

คณะสงฆ์เมืองกรุงเก่าจัดอบรมโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระ ภิกษุ นวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระ ภิกษุ นวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญยิ่งของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา ส่วนใหญ่จะบวชกัน 1 พรรษา หรือมากกว่านั้น

ซึ่งเป็น นโยบายของพระมหาเถระ ผู้บังคับบัญชา ได้มอบหมายให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการ ของการอบรมเฉพาะอำเภอ เป็นการเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรม และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้พระนวกะ ได้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาต้องรู้จักปฏิบัติในศีล 227 ข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งพระนวกะ นั้นมีระเบียบว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนในพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัย ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติ และครองตน ในการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุที่บวชใหม่ทุกรูป

พระครูอนุกูลศาสนากิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เผยว่า สำหรับการบวชเป็นพระนวกะในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ควรได้ศึกษาในพระพุทธ ศาสนา ต้องรู้จักปฏิบัติในศีล 227 ข้อ ที่สำคัญการเป็นพระใหม่ ไม่ใช่ว่าจะบวชเพื่อบิณฑบาตเท่านั้น แต่ต้องได้รับการอบรมศึกษาเล่าเรียนในทางพระพุทธศาสนาด้วย โดยเจ้าอาวาสแต่ละวัดจะต้องให้การอุปถัมภ์ดูแล หากปล่อยให้พระนวกะนั่งนอนเฉยๆ จะทำให้ไม่ได้รับความรู้และจะไม่รู้สึกรักพระพุทธศาสนา รวมถึงวัดที่อยู่จำพรรษาด้วย พระภิกษุนวกะที่เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ ในการปกครองของคณะสงฆ์ อ.พระนครศรีอยุธยานั้น มีทั้งหมด 11 ตำบล 77 วัด 1 ที่พักสงฆ์ พระนวกะที่ส่งอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมด 97 รูป และทางวัดศาลาปูนวรวิหาร รับผิดชอบด้านสถานที่ ส่วนการถวายความอุปถัมภ์ ส่วนต่างๆ นั้น เจ้าคณะในเขตปกครอง 77 วัด ได้ร่วมกัน พร้อมใจกันจัดให้มีโครงการนี้ ขึ้นระหว่าง วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2565 และครั้งนี้ เป็นโครงการครั้งที่ 8

โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนวกะ ประจำปี 2565

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ฝึกกาย วาจาและใจ และหลักการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้อง เพื่อจะเข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้รับประโยชน์จากการบวชที่แท้จริง นับว่าลาภอันประเสริฐของพระนวกะทุกรูป ที่ได้มีโอกาสสร้างบุญ สร้างกุศล อันยิ่งใหญ่ ให้แก่ตนเอง และแบ่งปันแก่ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย ในช่วงระยะเวลาของการฝึกอบรมครั้งนี้

ทั้งนี้พระครูเกษมจันทวิมล พระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ได้ร่วมสนับสนุนถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท น้ำปะนะ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง 50 ลังน้ำดื่ม 100 ลัง ใ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระ ภิกษุ นวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565 อีกด้วย

อ่านแล้ว264 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.