“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย” มอบหมายให้ นายประมวล เอมเปียรองหัวหน้าพรรคฯ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทย เขต 2 จ.ชลบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :

“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย” มอบหมายให้ นายประมวล เอมเปีย
รองหัวหน้าพรรคฯ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทย เขต 2 จ.ชลบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย มอบหมายให้ นายประมวล เอมเปีย
รองหัวหน้าพรรคฯ
เป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงาน “พรรคเศรษฐกิจไทย” สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โดยมีการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย เขต 2 ซึ่งสมาชิกในพื้นที่เห็นชอบเลือก ดร.ยศพนต์ สุธรรม
ว่าที่ผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจไทยเขต 2 จ.ชลบุรี
และในโอกาสนี้ นายภัควัฒน์ ธรรครุฑทิพย์
ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี และภาคกลาง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ให้เป็นกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ แก่นายประมวล เอมเปีย
รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย และ
ดร.ยศพนต์ สุธรรม
ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.ชลบุรี
โดยมีสมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก…///

ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีและภาคกลาง

อ่านแล้ว1026 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.