ร้อยเอ็ด…สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 และสาขา 277 มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด…สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 และสาขา 277 มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ออนไลน์ รุ่นที่ 6

ที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 277 หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ออนไลน์ รุ่นที่ 6 โดยมี อาจารย์ ชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอาจารย์ ศิลาศักดิ์ สุเมโธ ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย อาจารย์ รัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 277 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด คณาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

อาจารย์ ชุติพันธุ์ หาญประสิทธิ์คำ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 กล่าวว่า เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 และสาขา 277 ได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1ซึ่งได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรในวันนี้ และเช่นเดียวกันยังมีการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เพื่อศึกษาทาง ออนไลน์ รุ่นที่ 6 ให้นักศึกษาได้มีโอกาส ได้เรียนรู้การฝึกสมาธิตามแนวทางของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ที่ได้สอนการฝึกสมาธิให้พุทธศาสนิกชนมาอย่างยาวนาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 การปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ออนไลน์ รุ่นที่ 6 และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนบำรุงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว262 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.