ร้อยเอ็ด…จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด…จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษาโดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสุวรรณภูมิ และพี่น้องเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมในงาน

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง และทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวฯ ในพื้นที่ โดยการดูแลจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งการรักษา การฉีดวัคนป้องกันโรคระบาด การถ่ายพยาธิ การผ่าตัดทำหมัน ตลอดจนการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้สัตว์เลี้ยงของพี่น้องเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามที่ควร ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ่านแล้ว164 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.