กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันตรี เทพอนุรักษ์ สังข์แก้ว ผู้บังคับหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 4

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันตรี เทพอนุรักษ์ สังข์แก้ว ผู้บังคับหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 4

ห้วงวันที่ 28 มิ.ย. – 7 ก.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันตรี เทพอนุรักษ์ สังข์แก้ว ผู้บังคับหน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ และเครื่องจักรกลชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ รร.หัวไทรบำรุงราษฎร์ ม.1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 120 เมตร พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 2.2 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อม เทฐานคอนกรีต ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 5 ลบ.ม./ชม. โดยมีครู,นักเรียน ได้รับประโยชน์อย่างถ้วนหน้าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดไป

อ่านแล้ว136 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.