กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.35ฯ และยานพาหนะ 2 คัน ประสานการปฏิบัติและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ อปท. และผู้นำชุมชน ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ล้างทำความสะอาดบ้านของนางสาว บุสี จะลา หลังระดับน้ำลด เนื่องจากฝนตกเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ทั้งนี้ ศบภ.นพค.35ฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ ปัจจุบันปริมาณฝนลดลง น้ำลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ณ บ.แม่ปูนล่าง ม.9 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อ่านแล้ว128 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.