กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52

แบ่งปันข่าวนี้ :

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก รณฤทธิ์ หวัดสูงเนิน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อม รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากตลิ่งทรุดตัว โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง คือบ้านของนาย ประเทือง แฝงเมืองคุก บ้านเลขที่ 111 หมู่10 ศาลาสุขภาพชุม จำนวน 1 แห่ง และวัด จำนวน 1 แห่ง พร้อมมอบของบริโภค และน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ในพื้นที่ บ้านใคร่นุน หมู่10 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

อ่านแล้ว106 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.