โครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

แบ่งปันข่าวนี้ :

โครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ


เมื่อวันที่(25 มิ.ย.65) เวลาประมาณ 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร ผกก.สภ.บางใหญ่
พ.ต.ท.จุลชิต พรหมเพียงชัย รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่

มอบหมายให้
พ.ต.ต.นพพวัตติ์ วสุศักดิ์นพคุณ สวป.สภ.บางใหญ่ หน.ชป.ชุมชนยั่งยืนฯ
พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.บางใหญ่
โดยมี นายเกริกเกรียงไกร อิงคนินันท์ ประธาน กต.ตร.และ กต.ตร.สภ.บางใหญ่
นางพรอุษา วีระเดชลิกุล การเคหะนนทบุรี สาขา 2
นายสมพล สุระสัจจะ ปลัดอำเภอบางใหญ่ ฝ่ายความมั่นคง
คณะกรรมการคัดกรอง เพื่อกลั่นกรองพลเมืองสีขาว
ร่วมกันมอบบัตรพลเมืองสีขาว(ผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด)ให้กับผู้ที่พักอาศัยคุ้มที่ 4, 5(เอื้ออาทรตึก 47 , 48) ณ บริเวณหน้าคุ้ม รวม จำนวน 50 คน
ส่วนโครงการนี้ทางประธาน กต.ตร. ได้เข้าไปติดตามดูแล้วพบว่าดีมาก เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน บูรณาการร่วมกัน หากอยากเรียนก็มี กศน มาร่วมให้การส่งเสริม และมีหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งภาคเอกชนด้วย มีการฝึกอาชีพ เสร็จแล้วก็ช่วยหางานให้ทำต่อไป
รายละเอียดชื่อโครงการตามแบบรายงาน สตช./ทำ MOU กับการเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

~ทั้งประเทศมี 21 แห่ง เพื่อนำร่อง / ภ.จว.นนทบุรี เลือก สภ.บางใหญ่ เป็นหน่วยดำเนินการ
~ระยะเมษายน-มิถุนายน 2465 เวลา 3 เดือน
~จุดประสงค์ เพื่อค้นหาคนเสพซึ่งถึอว่าเป็นผู้ป่วยเพื่อบำบัดให้หายโดยชุมชนให้เป็นพลเมืองสีขาว และจับผู้ค้ายา / ชุมชนจะได้สงบสุขเข้มแข็ง(ไม่มีคนเสพก็ขายยาไม่ได้)
~การเคหะแห่งชาติออกงบประมาณ(4-5 หมื่น ผมจำตัวเลขไม่ได้)
~หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
*สตช.+การเคหะแห่งชาติ
*กระทรวงสาธารณะสุข
*กระทรวงมหาดไทย(ฝ่ายปกครอง)
*การบริหารส่วนท้องถิ่น
*องค์กรเอกชน(ที่เห็นความสำคัญ)

อ่านแล้ว180 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.