นพ.สสจ. ปราจีนบุรี เร่งประชาสัมพันธ์ ประชาชน เข้าถึงวัคซีนโควิด ๑๙…รับบริการวัคซีนใกล้บ้านที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น

แบ่งปันข่าวนี้ :

นพ.สสจ. ปราจีนบุรี เร่งประชาสัมพันธ์ ประชาชน เข้าถึงวัคซีนโควิด ๑๙…รับบริการวัคซีนใกล้บ้านที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น ซึ่งผู้คนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัย

นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ แก่ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม อำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านตะกั่ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเยี่ยมการปฏิบัติงานการฉีดวัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer ที่ได้ดำเนินการจัดสรรให้กับ รพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยบริการในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถนำผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไปฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน โดยได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินการสำรวจและจัดวัคซีนไปบริการเชิงรุกถึงบ้าน ให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โรคประถิ่นต่อไป


ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวให้คำแนะนำการบริหารจัดการวัคซีนให้ครอบคลุม เร่งรัดการฉีดวัคซีนในทุกกลุ่ม และเน้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว เป็นหลัก เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงได้ดี พร้อมให้มีการรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ พร้อมให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนที่ Walk inในทุกกลุ่มเป้าหมาย


เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี /นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ/กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /เลขาฯ สสจ.ปจ.

อ่านแล้ว189 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.