เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น พ่อค้าแม่ค้า กรณีแก้ไขปัญหา การจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอย

แบ่งปันข่าวนี้ :

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น พ่อค้าแม่ค้า กรณีแก้ไขปัญหา การจำหน่ายสินค้า หาบเร่แผงลอยและการก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดร้านทรงไทย ข้างวัดหลวงพ่อพระมงคลบพิตร

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ หอประชุม อาคารพระมงคลบพิตร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น กรณีการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าลักษณะหาบเร่แผงลอยและการก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดร้านค้าทรงไทย ( ข้างวิหารพระมงคลบิตร ) ครั้งที่ 2 โดย ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้  พันจ่าอากาศเอก สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายก  นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายก หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยตัวแทนจากร้านค้าทรงไทยเข้าร่วม

                ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งเชิญประชุมกรณีผู้ประกอบการร้านค้าทรงไทยได้เดินทางมาขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อให้แก้ไขปัญหาจากกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะหาบเร่แผงลอยเข้า มาจำหน่ายสินค้า ให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณทางขึ้นวิหารพระมงคลบพิตร (ด้านข้าง) และขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างรั้วให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมนี้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมป ระชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ใขปัญหา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กำหนด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้เช่าร้านค้าทรงไทยอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นที่ยุติและใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมติที่ประชุม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญผู้เช่า ตามสัญญาเช่าร้านค้าทรงไทยกับเทศบาสนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าลักษณะหาบเร่แผงลอย และการก่อสร้างรัวบริเวณตลาดร้านค้าทรงไทย (ข้างวิหารพระมงคลบพิตร) ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้

ด้าน นายชูศักดิ์ ศรีคงคา อายุ 58 ปี พร้อมด้วย นางสาววรรวิษา  อายุ 34 ปี พ่อค้าแม่ค้าในเรือนไทย กล่าวว่า การที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้เราเดือดร้อน 3 ประเด็นหลักๆ ซึ่งเราได้เรียกร้องกับทางจังหวัด ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่าพื้นที่ร้านค้า มานานแล้ว แต่เกิดปัญหาที่ว่าให้ทางกรมศิลป์เป็นคนออกแบบและทางเทศบาลเป็นคนก่อสร้าง ประเด็นแรก ประเด็นที่สอง คานรั้วที่กั้นไม่ให้รถบัสเข้าทุกวันนี้รถบัสเข้าไม่ได้ ลานจอดรถมีแต่รถบัสไม่สามารถเข้าได้เป็นปัญหาใหญ่ที่ทางจังหวัดและเทศบาลแก้ไขให้เราไม่ได้ นักท่องเที่ยวก็ไม่มาเพราะเข้าลำบาก

มาวันนี้อยากให้สรุปแล้วว่ากรณีทางผู้ว่าคนก่อน ลงมติมาแล้วให้ทางอธิบดีกรมศิลปากรเป็นคนออกแบบเพื่อบังคับทางเดินนักท่องเที่ยวให้เข้าออกทางเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเสมอภาค และอยากให้มาจัดระเบียบพร้อมเข้ามาดูพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่เข้ามาขายของบริเวณหน้าวัดแล้วหลังวัดเป็นจำนวนมากร้านค้าทรงไทยเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเรื่องนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเดินซื้อของฝากในบริเวณร้านทรงไทยเพราะตนเองต้องเสียค่าเช่าพื้นที่และภาษีโรงเรียนประจำเดือนและต่อปีกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ จึงอยากให้มาแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วน

                ทางด้านพันจ่าอากาศเอก สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการผูกผันขอร้องเรียนของผู้ประกอบร้านค้าทรงไทยวิหารพระมงคลบพิตร ซึ่งมติการทำงานที่ยังซับซ้อนอยู่ วันนี้จึงมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมารับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาเรื่องปัญหาโควิด 19 และกำลังจะประกาศสู่โรคประจำถิ่น ซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องการตามข้อที่ร้องเรียนมา ซึ่งยังไม่ได้ดูแต่กำลังอยู่ในระหว่างการสรุปในมติที่ประชุม เพื่อเสนอต่อ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนคร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าต่อไป

อ่านแล้ว563 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.