หุ้นกู้บ้านปู เพาเวอร์ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ยอดจองซื้อรวม 5,500 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แบ่งปันข่าวนี้ :

หุ้นกู้บ้านปู เพาเวอร์ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ยอดจองซื้อรวม 5,500 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเต็มจำนวนที่บริษัทฯ วางแผนเสนอขายไว้ มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความพร้อมและศักยภาพในการขยายการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บ้านปู เพาเวอร์ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การตอบรับในการลงทุนจองซื้อหุ้นกู้บ้านปู เพาเวอร์ มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ ที่เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าในประเทศที่มีศักยภาพตามกลยุทธ์ Greener & Smarter พร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2568 นอกจากความมุ่งมั่น
ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจ
ตามหลักความยั่งยืน หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณค่า
และผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว”

หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มีจำนวน 4 รุ่น หุ้นกู้ทุกรุ่นมีการชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ประกอบด้วย
1) หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี จำนวน 1,500 ล้านบาท
2) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จำนวน 700 ล้านบาท
3) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี จำนวน 1,900 ล้านบาท
4) หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี จำนวน 1,400 ล้านบาท

การเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปู เพาเวอร์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งนับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ในระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างการเติบโต
อย่างต่อเนื่องต่อไป

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว158 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.