บิ๊กหมอกนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC

แบ่งปันข่าวนี้ :

บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC

ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียมและลวดอลูมิเนียมเจือขนาดกำลังการผลิต 135 ตันต่อวันบริษัทสายไฟฟ้าไทยยาซากิจำกัดสาขาสุวรรณภูมิที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซียสุวรรณภูมิโดยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมณสถานที่ที่บริษัทสายไฟฟ้าไทย ยาซากิจำกัด1.ศาลเจ้าแม่เทียนโหวเชี้ยบ้อ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
2.วัดคอลาด ต.บางบ่อ
3.ที่ทำการกำนัน ต.คลองอุดมชลจร
4.อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลคลองสวน
5.มัสยิดลีวาอิ้ลฮัมดิ์ หมู่ 5 ต.คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา
6.ที่ทำการกำนัน ต.คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา
7.อาคาร OTOP เทศบาลตำบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา
รวม 2 จังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทราซึ่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เข้าร่วมทุกเวทีเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบในระยะ 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งของโรงงานเพราะได้มีประชาชนและชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบในด้านของการเกษตรและในด้านของมลพิษต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้ขอความช่วยเหลือมายังที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในทุกเวทีที่บริษัทไทยยามาซากิจำกัดจัดขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนและชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายและความเข้าใจในการตั้งโรงงานที่มีมลพิษหรือสารเคมีที่อาจจะทำให้มีผลกระทบทางด้านการเกษตรเพราะ

ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการมีการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์น้ำและพันธุ์พืชต่างๆและประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวก 5 กิโลเมตรในการเข้าร่วมครั้งนี้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับตัวแทนบริษัทไทยยาซากิและผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมสุวรรณภูมิถึงรายละเอียดต่างๆทางด้านกฎหมายและทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางน้ำทางอากาศซึ่งต้องให้ชาวบ้านและประชาชนได้เข้าใจในรายละเอียดดังกล่าวพร้อมทั้งหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาไปถึงอนาคตด้วย

อ่านแล้ว106 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.