.ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ และการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด…ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ และการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ และการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการบูรณาการทำงานส่งเสริมการออม ภาคประชาชนร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กับชาวร้อยเอ็ด ในการวางแผนทางการเงินทั้งในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวันและการออมไว้ใช้ในยามแก่ชรา หลังเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดย ในปี 2565 มีเป้าหมายที่จะสร้างความตระหนัก การวางแผนออมเงินและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน 36,705 คน และสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,447 คน ซึ่งขณะนี้ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565) มีผู้สมัครเป็นสมาชิก กอช. แล้ว จำนวน 205 คน และเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,303 คน

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมให้ชาวบ้าน ตามแนวทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมถึงได้สานต่อโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่จังหวัด ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีเงินออมกันถ้วนหน้า และมีสวัสดิการบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 60 ปี ต่อไป

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว66 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.