ศบภ.สนภ.3 นทพ.และ ศบภ.นพค.32 สนภ.3 นทพ. เข้าช่วยเหลือบรรเทาเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง

แบ่งปันข่าวนี้ :

ศบภ.สนภ.3 นทพ.และ ศบภ.นพค.32 สนภ.3 นทพ. เข้าช่วยเหลือบรรเทาเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชากาารทหารพัฒนา) สำนักงานพัฒนาภาค 3 และ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน 15 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ ร่วมกับ อบต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง เข้าดำเนินการสำรวจความเสียหายทรัพย์สินประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนจนเป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 เวลา 0200 น. โดยได้เข้าร่วมประชุมวางแผนการให้ความช่วยเหลือ ทำความสะอาดบ้านเรือนที่พักอาศัย และ อาคารเรียน รร.บ้านงิ้วงาม พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด บก.ทท. จำนวน 500 ขวด แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.แม่ตีบ


ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมี…นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชน ณ พื้นที่ หมู่ 1,3,4 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง

อ่านแล้ว212 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.