“ตำรวจสารถีขบวนเสด็จ” เป็นภารกิจและหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

S__5546105

การเปิดให้มีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ทำหน้าที่เป็นสารถี ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโท วราธร ตันศรีสกุล ผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ทำหน้าที่เป็นสารถีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2559 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความรู้มีทักษะและความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ ทั้งสภาพภูมิประเทศในเมือง และในสภาพภูมิประเทศต่างๆ ตลอดจนต้องมีความรู้หลักการถวายความปลอดภัย

S__5546104

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ กรมราชองครักษ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทั่วประเทศ เป็นตัวแทนมาร่วมฝึกอบรม เพื่อทำหน้าที่เป็นสารถีประจำรถยนต์พระทีนั่ง ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้นายตำรวจทุกนายมีทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย จากนั้นจะนำความรู้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับตำรวจตามพื้นที่ต่างๆต่อไป เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีทักษะในการทำหน้าที่สารถีขบวนเสด็จ

อ่านแล้ว1403 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.