ร้อยเอ็ดตรวจเข้มประเมินต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์”

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ดตรวจเข้มประเมินต่อใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์”


วันที่ 20 เมษายน 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเข้มเพื่อประเมินต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (สุกร และโค-กระบือ) 2)โรงฆ่าสัตว์ร้อยเอ็ดเกษตรและอาหาร (ไก่) ตำบลขอนแก่น และ 3)โรงแปรรูปสุกรบูรภาฟาร์ม101 ตำบลสีแก้ว


ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้แนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจประเมินอีกครั้ง
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว305 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.