ร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบทุนการศึกษา แก่เด็กพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ,นางสุดา ทิพย์มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหนาส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี


นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 2 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ 67 พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร โดยเฉพาะผู้อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ผู้ยากไร้ และเยาวชน ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กพิเศษ ที่ด้อยโอกาสและยากไร้จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา แก่เด็กพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีการจัดเลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กพิเศษของจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับโอกาสและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ จากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 ทุน เพื่อนำเงินทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ใหญ่ใจดีได้นำอาหารมาเลี้ยงน้องๆ และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 200 คน

////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว264 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.