ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระแม่โพสพ และพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระแม่โพสพ และพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565เวลา 09.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระแม่โพสพ และพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตร ,สมาชิกวุฒิสภา นายสุวิทย์ เศรษโฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ,นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี ,นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และเกษตรกรร่วมพิธีฯ ด้วยกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ได้กำหนดพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย จำนวน 20,575 กิโลกรัม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 23 กลุ่ม

โดยพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกและเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความสนใจ และมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดทำแปลงไม่เสี่ยงต่อสภาวะฝนแล้งหรือน้ำท่วม โดยสมาชิกและเกษตรกรสมัครใจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสามารถปฏิบัติตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของทางราชการ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้สมาชิกและเกษตรกรผู้จัดทำแปลง ยืมและมีการส่งคืนหลังการเก็บเกี่ยวในรูปเมล็ดพันธุ์หรือเงินสด

ในอัตราใกล้เคียงกับราคาเมล็ดพันธุ์ เพื่อรวบรวมเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มในการบริหารจัดการในปีต่อไป ทั้งนี้ ชาวบ้านสมัยโบราณเชื่อว่า ข้าวเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าข้าวมีวิญญาณข้าวเรียกว่า แม่โพสพสถิตอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการทำให้แม่โพสพพอใจและอยู่กับชาวนาต่อไป พิธีสมโภชแม่โพสพเป็นพิธีบวงสรวงแม่โพสพผู้เป็นวิญญาณแห่งข้าว โดยเชื่อว่าถ้าข้าวมีขวัญสิงอยู่ประจำ ไม่หลีกลี้ไปไหนต้นข้าวก็จะงอกงามสมบูรณ์ให้ผลสูง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน หรือเฉาตาย ส่วนที่เก็บเกี่ยวขึ้นสู่ยุ้งฉางแล้ว แม้จะจำหน่ายขายหรือกินก็สิ้นเปลืองไปน้อยที่สุด

///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว296 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.