พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

แบ่งปันข่าวนี้ :

พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในการส่งมอบโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยมี โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ นทพ. และจัดทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่ บ.โนนหุ่ง ม.4 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก พร้อมทั้ง ส่งมอบโครงการ เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ ให้แก่ ราษฎรในพื้นที่ บ.คอแลน ม.1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก และ บ.คอแลน ม.1 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมรายได้ให้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านแล้ว262 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.