มนัญญา” รมช.เกษตรฯ หนุนใช้กลไกสหกรณ์ แก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ สกก.พรหมพิราม จำกัด ขานรับนโยบาย จับมือพาณิชย์จังหวัด เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก เพิ่มราคารับซื้อ

แบ่งปันข่าวนี้ :

พิษณุโลก : “มนัญญา” รมช.เกษตรฯ หนุนใช้กลไกสหกรณ์ แก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ สกก.พรหมพิราม จำกัด ขานรับนโยบาย จับมือพาณิชย์จังหวัด เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก เพิ่มราคารับซื้อ


วันที่ 28 มี.ค.65 นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 เพื่อให้สหกรณ์เป็นแหล่งเชื่อมโยงการซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างเกษตรกรกับโรงสีในพื้นที่และนอกพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน สร้างทางเลือกและอำนาจการต่อรองการรับซื้อผลผลิต ส่งผลดีทำให้เกษตรกรได้ราคาที่สูงขึ้น โดยมีนายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก นายจรัญ พงษ์เผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นางปิยาพัชร สุจรรยา ผู้จัดการสหกรณ์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ผู้แทนสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
นายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจต่อรองราคา และสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม และมีรายได้เพิ่มขึ้น


นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เป็นหนึ่งในสหกรณ์ฯ ที่ได้รับงบอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของท่าน มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตร เป็นแหล่งชะลอกักเก็บผลผลิตทางการเกษตร มีส่วนแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ช่วงที่มีปริมาณผลผลิตล้นตลาด เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกร ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การตลาด สามารถเป็นศูนย์กลางการรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เป็นอย่างดี


นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประธานกรรมการสหกรณ์การพรหมพิราม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยกำหนดเกณฑ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกที่สูงกว่าท้องตลาด รับซื้อในราคาตันละ 8,800 บาท ความชื้น 15% และปรับราคาเพิ่มให้เป็นพิเศษ อีกตันละ 200 บาท สำหรับเกษตรกรสมาชิกที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและนำมาขายให้กับสหกรณ์ เป็นวิธีการจูงใจและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับฤดูกาลนี้ สหกรณ์ฯ ยังคงเปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

อ่านแล้ว322 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.