วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รับมอบตู้ “รีไซเคิล” เพื่อคัดแยกวัสดุ “รีไซเคิล”
จาก ซีพี ออลล์ และพันธมิตร เพื่อยกระดับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

แบ่งปันข่าวนี้ :

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รับมอบตู้ “รีไซเคิล” เพื่อคัดแยกวัสดุ “รีไซเคิล”
จาก ซีพี ออลล์ และพันธมิตร เพื่อยกระดับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยพันธมิตรจาก 4 บริษัท อาทิ บริษัท อําพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่งส์ จํากัด บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จํากัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัดร่วมส่งมอบ “ตู้รีไซเคิล เพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล” ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อต่อยอดโมเดล “ต้นกล้าไร้ถัง” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ พร้อมกับเปิดให้บริการธนาคารขยะ ในการช่วยแยกขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สำหรับครั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบ “ตู้รีไซเคิล เพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล” โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อําพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่งส์ จํากัด ในการแปลงกล่องนม UHT ให้เป็นวัสดุสำหรับทำเป็นตู้รีไซเคิล ซึ่งตู้แยกวัสดุจะแยกเป็นกล่องนม UHT,ขวดพลาสติก,กระป๋องอลูมิเนียม และถุงพลาสติก เรียกได้ว่า เป็นตู้ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อรับวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งจะสามารถส่งไปยังบริษัทที่รับรีไซเคิลได้ฟรี ผ่านระบบ Speed-D ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น บริเวณใกล้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อีกด้วย

​ซึ่งวัสดุที่ได้รับการคัดแยกจะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำกลับมาใช้ประโยชน์กับชุมชน ตามหลักแนวคิด Circular economy ต่อไป

“ต้นกล้าไร้ถัง” โมเดลจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในโรงเรียนและชุมชน จะขยายผลเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง สู่โรงเรียนและเครือข่ายอื่นๆ ที่มีความสนใจ พร้อมทั้งขยายไปยังชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ และสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืน ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว98 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.