ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้เปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบสักการะและแสดงความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านจราจร และการให้บริการ ในพื้นที่บริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 59 เป็นต้นมาโดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.00
โดยในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติด้านการักษาความปลอดภัยที่มีการคัดกรองบุคคล
ซึ่งมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 90.20 ด้านการอำนวยความสะดวกการจราจรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ร้อยละ 82.30 ด้านการบริการประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 92.90
ที่ตำรวจใช้กิริยามารยาทสุภาพ เป็นมิตรกับประชาชน นอกจากนี้ประชาชนยังต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง เช่น เพิ่มจุดตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน การประชาสัมพันธ์การป้องกันอาชญากรรมในบริเวณพื้นที่สนามหลวง, การกวดขันการจัดระเบียบด้านจราจร และการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

img_1367

img_1368

img_1369
พี่น้องประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเส้นทางการจราจรได้ที่www.trafficpolice.og.th และสายด่วนจราจร1197 ทั้งนี้หากพบบุคคลต้องสงสัย หรือต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านแล้ว2037 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.