ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด , นายอำเภอศรีสมเด็จ จิตอาสาทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยหลังจากพิธีเปิดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งรดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่รอบเจดีย์หินทรายและภายในบริเวณวัดประชาคมวนารามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว150 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.