หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในโครงการ

แบ่งปันข่าวนี้ :

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในโครงการ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ในโครงการ “โครงการทหารพันธุ์ดี นพค.25ฯ” และโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากร และกำหนดพื้นที่ปกปักรักษาทรัพยากร เพื่อการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทะเบียนพรรณไม้ต่างๆ ภายในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 1 ไร่ พร้อมกับดำเนินการเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพร โดยใช้วิธีปักชำกิ่ง ต้นพริกขี้หนู จำนวน 20 ถุง ต้นผักหวานป่า จำนวน 10 ต้น และเพาะเมล็ดต้นสลัด จำนวน 20 ถุง เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.25 สนภ.2 นทพ. บ.ศูนย์กลาง ม.3 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

อ่านแล้ว174 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.