หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล

แบ่งปันข่าวนี้ :

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.65 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานทางการช่าง งานตามแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ จ.หนองคาย โดย ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ณ บ.ขุมคำ ม.5 ต.หนองปลาปากและ ขุดลอกแหล่งน้ำ (สระเก็บน้ำโรงเรียนวรลาโภ) บ.เสียว ม.7 ต.หนองปลาปาก เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจร และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

อ่านแล้ว190 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.