กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายศิลปิน จัดกิจกรรม “รวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ 26ต.ค.59 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายศิลปินร่วม.จัดกิจกรรม “รวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อชาติ ประชาชน และงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
อีกทั้งทรงได้รับถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” และ “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” ดังนั้น กระทรวงวัฒนะธรรม จึงร่วมกับผู้นำศาสนาจัดกิจกรรม 5 ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพรหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ รวมทั้งจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อ่านบทกวีสดุดีถวายความอาลัยและ นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป่าขลุ่ยบรรเลงประกอบการสดุดี
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบันทึกภาพประวัติศาสตร์แสดงสัญลักษณ์ “๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์กาล” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกว่า 15,000 คน เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของประเทศ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

img_0926

img_0927

img_0928

อ่านแล้ว2122 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.