รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีความเศร้าโศกเสียใจ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ 26 ต.ค. 59 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีความเศร้าโศกเสียใจ เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พร้อมนำผู้สูงอายุร่วมลงนามถวายอาลัย และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปถวายความอาลัยที่พระบรมมหาราชวัง จำนวน 10 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ส่งผลให้ทั่วประเทศกำลังอยู่ในบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก ตนมีความห่วงใยประชาชนที่มีอาการเศร้าโศกเสียใจ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุในวันนี้ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานดูแลสภาพจิตใจผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ อย่างใกล้ชิด
“ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการเสียใจ ซึมเศร้า สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ซึ่งเป็นสายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่พร้อมให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชม. ผ่านช่องทางการให้บริการ 4 ช่องทาง
ได้แก่ 1) โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม. 2) แอพพิเคชั่นไลน์ ID : HOTLINE1300 3) เฟซบุ๊ก : สายด่วน 1300 พม. และ 4) ติดต่อ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม บริเวณชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม มีบุคลากรพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์ จำนวน 60 คน 30 คู่สาย บริการตลอด 24 ชม. 2) นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 12 คน และ 3) นักจิตวิทยา จำนวน 11 คน ที่พร้อมให้บริการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีผู้อยู่ใกล้ชิดอยู่ในภาวะซึมเศร้า และต้องการคำแนะนำในการปฏิบัติตน ได้มีข้อปฏิบัติ ในการจัดการสภาวะซึมเศร้าอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

img_0919

img_0921

img_0922

img_0923

อ่านแล้ว1830 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.