กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแถลงประณามคนร้ายวางระเบิดตลาดเมืองปัตตานี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

img_0850

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แถลงการณ์“ประณามคนร้าย”กรณีคนร้ายวางระเบิดตลาดโต้รุ่งเมืองปัตตานี ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า “จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ช่วงค่ำที่ผ่านมา กลุ่มก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดที่บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าตลาดโต้รุ่ง ถนนพิพิธ เทศบาลเมืองปัตตานี จนทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทรัพย์สินเกิดความเสียหายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง ละเมิดต่อสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงในการดำรงชีวิต ของบุคคล ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ สำหรับสาระสำคัญของกติกาฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูดแสดง ความคิดเห็น สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานภายใต้กติกา ฯ ดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้มีการรวบรวมข้อมูลและสถานการณ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อรายงานต่อสหประชาชาติและในเวทีระดับโลกทุกปี จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะไม่เป็นผลดีและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยและความน่าเชื่อถือทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้น “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพสิทธิในชีวิตและร่างกายของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งจะนำพาให้เกิดความสงบสุขและสันติสุขในประเทศไทย”
********************************

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่านแล้ว2116 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.