ณ เทศบาลตำบลไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

แบ่งปันข่าวนี้ :

ณ เทศบาลตำบลไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

วันที่ 25 ม.ค.65 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้เข้าหารือกับผู้บริหารเทศบาลตำบลไก่คำ ในการบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลไก่คำ เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในโอกาสต่อไป ซึ่งมีนายกลม คูนมี นายเทวา เนตรพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลไก่คำ ให้การตอนรับและร่วมหารือ

อ่านแล้ว100 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.