การรถไฟฯร่วมกับกองบังคับการตำรวจไฟ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางทางรถไฟมายังกรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

img_0524

img_0525
วันนี้19 ต.ค.59 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และ พันตำรวจเอกสุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของการรถไฟ. ตำรวจรถไฟ และเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ปฎิบัติหน้าที่ภายในสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ดูแลความปลอดภัย. อำนวยความสะดวกการเดินทาง และจัดการจราจรให้แก่ประชาชนที่เดินทางโดยสารทางรถไฟ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางต่อไปร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งการดูแลในพื้นที่นี้จะประกอบด้วยภารกิจสำคัญ เช่นการจัดการจราจร. ให้ผู้เดินทางที่จะมีการเดินทางต่อเชื่อมไประบบขนส่งอื่นให้เกิดความคล่องตัวทั้งในส่วนของรถไฟฟ้าใต้ดิน และรถเมล์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การอำนวยการจราจรหน้าสถานี ไม่ให้เกิดการติดขัด

การจัดพื้นที่ บริเวณที่มีจิตอาสานำอาหารและเครื่องดื่มน้ำมามอบให้กับประชาชนที่เดินทางโดยสารทางรถไฟจากต่างจังหวัดมาถึงกรุงเทพ เพื่อให้พื้นที่เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด ไม่กีดขวางการสัญจรเดินทางภายในสถานี เนื่องจากขณะนี้บรรยากาศในสถานีรถไฟหัวลำโพงมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาจากผู้มีอำนาจเข้าสู่กรุงเทพแล้วจะเดินทางต่อไปยังท้องสนามหลวง

นอกจากนี้การรถไฟฯ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม เสื้อสีดำ แลโบว์ดำ แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ารวมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รฟท.ได้ผนึกหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม เสื้อสีดำ แลโบว์ดำแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ารวมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสั่งเปิดพื้นที่ใช้สถานีกรุงเทพ เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้ภาครัฐและเอกชนใช้เป็นจุดแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม ข้าวของการเดินทางประชาชน ตลอดจนจัดโครงการอุปสมบทหมู่ พนักงานและลูกจ้างการรถไฟฯ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 15 วันเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ต.อ.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ รศ.ดร.ภฑิตา หนองหารพิทักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงการรถไฟฯ พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ตัวแทนจากจากบริษัทห้างร้านเอกชน ได้ร่วมใจกันแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม เสื้อสีดำ และโบว์ดำ ให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้สถานีกรุงเทพเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย

img_0526

อ่านแล้ว1539 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.