หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่

แบ่งปันข่าวนี้ :

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.65 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ รวมทั้ง เพื่อพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนสถานให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม สืบไป  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดเขากลิ้ง ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

อ่านแล้ว142 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.