เตรียมความพร้อมด้วยความห่วงใย

แบ่งปันข่าวนี้ :

เตรียมความพร้อมด้วยความห่วงใย

8 มกราคม 2565 ที่อาคารใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู บางพลี โดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธาน มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ นาย สมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการ เรียกประชุม เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานกู้ชีพกู้ภัย

ประกาศเปิดศูนย์ เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยประสบเหตุโควิด19 ในระรอกใหม่ อีกครั้ง

ร่วมประชุมทุกส่วน ทั้ง ทีมเผชิญเหตุ ,ทีมสนับสนุน ,ทีมจัดเตรียมความพร้อม ของอุปกร์ป้องกันตัว และ อุปกรณ์ ทุกส่วนในการออกปฏิบัติงาน

เตรียม เพิ่มความเข้มข้น กับขั้นตอนการสอบสวนโรค และเตรียมความพร้อม ประสานกับทุกส่วนของภาครัฐ และ หน่วยงานอื่นๆ

ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติการ อย่างรอบคอบ ของทุกส่วนการปฏิบัติ ทั้งกู้ชีพกู้ภัย

“ด้วยความห่วงใย จากหัวใจของพวกเรา มูลนิธิร่วมกตัญญู เราจะผ่านทุกๆวิกฤตไปด้วยกัน ….

อ่านแล้ว364 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.