ร้อยเอ็ด PEA มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ต ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี

แบ่งปันข่าวนี้ :

ร้อยเอ็ด PEA มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ต ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 มกราคม 2565 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะได้ให้การต้อนรับ นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก โดยมีนโยบายจัดกิจกรรม PEA วันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการมอบความสุข เสริมสร้างประสบการณ์สนับสนุนเด็ก ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทย โดยในพื้นที่ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,0000 บาท เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา และของขวัญ ให้นักเรียนของโรงเรียน 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มหาสารคามมุกดาหาร กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ รวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งนี้

นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า ขอบคุณในนามของบุคลากรและนักเรียน ทุกคน รู้สึกยินดี และขอต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกท่าน ที่ได้เดินมามาจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาและของขวัญให้นักเรียน ในโครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และมอบความสุขให้นักเรียนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ต่อไป

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว429 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.