ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบ่งปันข่าวนี้ :

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นประธานเปิดงานการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ระหว่าง วันที่8ธันวาคม2564-17มกราคม2565 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน THAI HERB CITY ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อ่านแล้ว776 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.