สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประกวดสุดยอดนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2558-2559

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 8 ต.ค.59 นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประกวดสุดยอดนักข่าวป้ายแดงแห่งปี 2558-2559  โดย รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ข่าว ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ ของหนังสือพิมพ์หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ข่าว สคบ.เตือน สูบคลาวด์สโตน ผิดกฎหมาย เสี่ยงติดเชื้อ ของหนังสือพิมพ์กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รางวัลชมเชยข่าวร้องเรียนค่าไฟ หอพักหลังมหาวิทยาลัยแพงเกินจริง ของจันทร์เกษมโพสต์ ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a72

สาขาโทรทัศน์  รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ไม่มีข่าวใดสมควรได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ข่าว สะท้อนสังคมเกี่ยวกับการขายของบนทางเท้า  ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รางวัลชนะเลิศอันดับสาม ข่าว รณรงค์ใช้รถจักรยาน  ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลเสื้อสามารถ สาขาโทรทัศน์ คลิปข่าว ภัยร้ายจากการเช็กอิน ของทีมงานจันทร์เกษมโพสต์ ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สาขาหนังสือพิมพ์ ข่าวเปิดโปงธุรกิจแพ็กเกจตรวจสุขภาพ  ข่าวแชทไลน์ ขายบริการทางเพศเปิดประมูลค่าตัวอย่างโจ๋งครึม ของหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และข่าว ค้ามนุษย์ออนไลน์ เวิลด์ไวด์ขายตัว ของหนังสือพิมพ์กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a73

นายศิโรจน์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดประกวดเพื่อส่งเสริม การทำข่าวที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น การออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย  หรือการใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนมาใช้ในการทำข่าว ทำให้การทำข่าวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว อย่างไรก็ตามคุณภาพของเนื้องานก็สำคัญซึ่งสามารถปรับปรุงพัฒนาขึ้นได้

อ่านแล้ว2348 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.