” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

แบ่งปันข่าวนี้ :

” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้บริหารและ พนักงาน ทับ ปาลา สงขลา สมัครสมานร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมถนนในชุมชนที่เป็นหลุมบ่อในหน้าฝน และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด เพื่อให้ทุกคนที่สัญจรเส้นทางผ่านไปมาได้โดยสะดวกปลอดภัย ทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสังคมของเราและบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว166 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.