เบื้องหลัง รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แบ่งปันข่าวนี้ :

เบื้องหลัง รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ 2 พิธีกรรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม สุวิชัย ชื่นชวน ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาสัมผัสบ้านไร่ตะวัน
หวาน อ.ลำทับ จ.กระบี่กับบรรยากาศยามเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆสีส้มตัดกับทะเลหมอกบางๆสูดกลิ่น
ไอดินดูวิวภูเขาล้อมรอบป่าไม้อุดมสมบูรณ์และขึ้นไปไหว้ขอพรพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและบ้านไร่ตะวันหวานเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.ลำทับ จ.กระบี่

เนื่องด้วย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ได้จัดงาน love lamthap รำลึกคุณพระเศวต ช้างเผือกถือเป็นราชพาหนะคู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานในบรรดาช้างเผือกคู่บารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีช้างเผือก ที่คล้องได้ที่อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ต่อมาได้รับการเลื่อนยศเป็นช้างเผือกชั้นเอกหรือช้างเผือกลำดับที่ 1 รำลึกคุณพระเศวต ครั้งที่ 3
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ย้อนรอยคุณพระเศวต หมู่ที่ 2 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เพื่อรำลึกถึงคุณพระเศวตอดุยลเดชพาหนฯ ซึ่งเป็นช้างต้นคู่พระบารมีลำดับที่ 1 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถูกคล้องได้ที่บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เมื่อปีพุทธศักราช 2499 และได้นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2501 เพื่อประกอบพิธีขึ้นระวางเป็นช้างต้น และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกประจำรัชกาล ณ โรงช้างต้นพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2502 เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลที่ 9

มาชมภาพและบรรยากาศการรำลึกถึงและบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับคุณพระเศวตในโอกาสครบวาระ 62 ปี นับแต่วันพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกประจำรัชกาลที่ 9 ลำดับที่1 และนิทรรศการเกี่ยวกับคุณพระเศวตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอำเภอลำทับในสมัยก่อนรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 23.30 – 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว177 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.