บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบ่งปันข่าวนี้ :

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC ลงพื้นที่จังหวัดตรัง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุดตรวจ ATK ชุด ppe อย่างดี

หน้ากากเฟสชิว หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก n95 เจลแอลกอฮอล์แบบกดและแบบฉีดพ่นให้กับทางจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบเพื่อใช้ในการป้องและช่วยเหลือชาวจังหวัดตรังให้ปลอดจากโรค covit 19 ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้มอบของที่ระลึกให่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาต้อนรับ จากนั้นนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงได้เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลปากคม จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลปากคม จ.ตรัง โดยมีนางทิพย์นภา ลิมมปนานนท์ หัวหน้าสำนักงานปลัดและเลขาศูนย์ยุติธรรมชุมชนและนางสาวเกศสุดา จงกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่อบต.ร่วมพูดคุยถึงปัญหาต่างๆของศูนย์ยุติธรรม

ก่อนกลับยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอลแบบฉีดพ่นและแบบกดพร้อมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากาก n95 แก่เจ้าหน้าที่อบต.ปากคมเพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาคอยให้การต้อนรับ

อ่านแล้ว187 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.