หัวหน้าคณะทำงานผู้แทนพิเศษรัฐบาล ประชุมแบ่งงานเน้น. บูรณาการ ขับเคลื่อนงานทั้ง7กลุ่มให้รวดเร็วกระชับการแก้ปัญหารายงานตรงนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้6ต.ค.59  พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการดูแลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ในวันนี้จะมีการแบ่งงานในการทำงานของทั้ง 13 คน โดยให้ดู 7กลุ่มงานตามความเหมาะสม เช่นการรักษาความปลอดภัยและการแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี และจะให้นายภาณุ อุทัยรัตน์ เป็นเลขาธิการ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะทำหน้าที่บูรณาการ และประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีอำนาจใดใดในการสั่งการแต่ให้ข้อแนะนำและกระชับช่องว่างของการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่พร้อมรายงานตรงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามมีความเชื่อมั่นคณะกรรมการทั้ง 13 คนเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่มาก่อนแม้เกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม อยากให้ทุกคนให้กำลังใจคณะทำงานทั้ง 13 คน

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a721

พลเอกอุดมเดช ยังกล่าวถึงการประชุมในวันนี้เพื่อเน้นการทำงานให้รู้ในรายละเอียดของงานทั้งหมดจากนั้นจะลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน ในแต่ละกลุ่มงานโดยมี สถานที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี จะใช้เจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น จำนวนไม่มาก และจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในทุกสัปดาห์และจะประเมินผลในทุกเดือนและเป็นทุกสามเดือนหรือหกเดือนและหนึ่งปี. และจากกำหนดตัวชี้วัดว่าจะดำเนินงานอย่างไรต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a720

พลเอกอุดมเดช ยังย้ำถึงการทำงานของ 7 กลุ่มงาน ว่าอาจจะมีข้อติดขัดบ้างดังนั้นจะให้แต่ละกลุ่มงานไปจัดลำดับความเร่งด่วนในการทำงานเชื่อว่าทุกคนตั้งใจที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผล และแก้ไขอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงานได้ พร้อมย้ำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลทั้ง 13 คนส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก ยกเว้นบางคนที่มีภารกิจทำงานในส่วนกลาง อาทิ พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านแล้ว1985 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.