“ส.ส.อารี” พบปะพี่น้องชาวใต้ ที่เดินทางมามาสมัครสมาชิก ‘สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์’

แบ่งปันข่าวนี้ :

“ส.ส.อารี” พบปะพี่น้องชาวใต้ ที่เดินทางมามาสมัครสมาชิก ‘สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์’ เพื่อสร้างเสริมประโยชน์ต่อส่วนรวม และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ให้พัฒนาให้ก้าวไกล

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ส.ส.อารี ไกรนรา รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาให้การต้อนรับพี่น้องชาวใต้ ที่มาสมัครเป็นสมาชิก ‘สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์’ การเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกในโอกาสนี้ ก็เพื่อสร้างเสริมประโยชน์ต่อส่วนรวม สนับสนุนกิจการสมาคมฯ ให้พัฒนาก้าวไกล สร้างความรักความสามัคคี ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ ของชาวปักษ์ใต้บ้านเราอีกด้วย…///

สุรยุทธ วิศาลทรง รายงาน

อ่านแล้ว484 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.