ทนายวรยุทธ  ทนายชื่อดัง  ยื่นหนังสือขอทราบผลการดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป้อมรามัญ

แบ่งปันข่าวนี้ :

ทนายวรยุทธ  ทนายชื่อดัง  ยื่นหนังสือขอทราบผลการดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดป้อมรามัญ ที่สำนักงานที่ดินจังพระนครศรีอยุธยา หลังยืดมานานหลายปี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวรยุทธ บุญวงษ์ใส ทนายความชื่อดังตัวแทนของ วัดป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เดินทางมาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องมาจาก มีเรื่องข้อพิพาทกรณีการรุกที่ธรณีสงฆ์มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลา เนิ่นนานและยืดเยื้อมาเกือบ 3 ปีแล้วจนกระทั่งเมื่อปี 2562 ทางวัดได้มีการมอบอำนาจ ให้มีการมาออกโฉนดที่ดิน ซึ่งสำนักงานที่ดินก็ได้มีการรังวัดไปแล้ว แต่ปรากฏว่าเวลานี้ยังไม่ได้มีการออกโฉนด  ทั้งที่สภาพที่ดิน ซึ่งเห็นเป็นที่ประจักษ์และปรากฎตามภาพถ่ายระวางแผนที่ทางอากาศ ที่ดินวัดป้อมรามัญ ทางทิศตะวันออกตะวันตก เหนือ และได้ตั้งอยู่ติดกับที่ดินลำราง สาธารณประโชชน์และทางสาธารณประโยชน์ ที่ล้อมรอบวัดทั้งสี่ทิศ โดยที่ดินวัดป้อมรามัญมิได้ รุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินลำรางสาธารณประโยชน์และทางสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของส่วนบุคคลอื่นแต่อย่างใด

จึงไม่ปรากฎว่ามีที่ดินเอกชนหรือทางอบต.คัดค้านในการที่วัดป้อมรามัญขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว  ซึ่งวันนี้ จึงได้มาติดตามที่ดินของวัดที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ ได้มีการขอออกโฉนดมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งมันเป็นเวลานานยืดเยื้อเกือบ 3 ปีแล้วซึ่งมันเป็นเวลานานผิดปกติแต่หากจะนานก็จะเป็นในกรณีที่มีการคัดค้านหรือโต้แย้งแต่สำหรับที่ดินของวัดป้อมรามัญ ไม่มีใครคัดค้านหรือโต้แย้งแต่ปรากฎว่าขณะนี้ยังไม่เห็นโฉนด  ทางวัดจึงมอบหมายให้ผมมาดำเนินการติตตามทวงถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากภายในปีนี้ยังไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ทางวัด ก็คงต้องใช้กฎหมายบังคับ กล่าวโทษ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการติดตามทวงถามทางสำนักงานที่ดินก็จะให้เหตุผลว่าติดขัดเนื่องมาจากมีการดำเนินการฟ้องร้องกันอยู่ซึ่งตนเองเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากที่ดินของวัดป้อมรามัญทั้ง 4 ทิศ ติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งชัดเจนว่ามันไม่ได้ติดกับที่ดินของเอกชน ดังนั้นจึงประจักษ์เป็นที่ธรณีสงฆ์ด้วยสภาพ เพียงแต่ว่ามีบุคคลที่มากระทำต่อวัดและรุกล้ำที่วัดที่ธรณีสงฆ์ทางวัดก็ได้มีการดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตภาค 1 จังหวัดสระบุรีไปแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างไต่สวนและพิจารณาและศาลเห็นว่ามีมูลประทับรับฟ้อง  ส่วนในวันนี้ได้ยื่นหนังสือเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ไปตามระเบียบ และก็จะส่งเรื่องให้ช่างรังวัดและหัวหน้าที่ดินพิจารณา และก็จะมีหนังสือส่งเรื่องกลับมาแจ้งที่เรา ซึ่งทางวัด ป้อมรามัญก็แจ้งว่าหากภายในปีนี้ยังไม่ได้มีการออกโฉนดก็อาจจะต้องพิจารณาดำเนินการตามกฏหมายว่าเป็นการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ต่อไป

อ่านแล้ว94 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.