หัวใจนักกีฬา พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ชมรมฟุตบอลกลุ่มเพื่อนติ๊ก

แบ่งปันข่าวนี้ :

หัวใจนักกีฬา พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ชมรมฟุตบอลกลุ่มเพื่อนติ๊ก มอบ พ.ต.อ.อุดม วิลยาลัย และสมาชิกกลุ่ม ร่วมออกกำลังกายกับทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซี่งนำโดย อธิการหัวใจนักกีฬา
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,อาจารย์ไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บรรยากาศมิตรภาพ

อ่านแล้ว144 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.