23 ตุลา “วันปิยมหาราช” สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่…

แบ่งปันข่าวนี้ :

23 ตุลา “วันปิยมหาราช” สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ที อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่…

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 “วันปิยมหาราช ร.5”
ทางสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3
โดยคุณสวรส เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3, คุณภัทรภร สันตธาดาพร อดีตนายกสโมสรฯ และคณะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณร – มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีจำนวน 50 ทุนๆละ 2,000 บาท, มอบถุงปันสุข ซอนต้า 3 ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน 100 ชุด (เป็นเงินสด), มอบอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน บ้านใหม่หมู่ที่ 1 เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 350,000 บาท, มอบห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 100,000 บาท, มอบรถวิลแชร์จำนวน 20 คัน ให้กับโรงพยาบาลเชียงดาว จ.เชียงใหม่มูลค่า 40,000 บาท, มอบหน้ากากอนามัย 200 กล่อง จำนวนเงิน 20,000 บาท, มอบชุด PPE150 ชุด จำนวนเงิน 25,000 บาท,

โดยคุณสวรส
เสริมพรวิวัฒน์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ-สมาชิก ผู้ใหญ่ใจดี และผู้ร่วมให้การสนับสนุนที่บริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐและกลุ่มสตรี ตลอดทั้งสามเณร และนักเรียน ในครั้งนี้ โดยกิจกรรม สู่สังคม ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและ หน่วยงานองค์กรต่างๆตลอดมา…///

อุมาลี บุญญาวัลย์

ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ่านแล้ว348 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.