อยุธยา ประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วมปี 64 ในเบื้องต้นแล้ว 14 อำเภอ รวม 132 ตำบล , 800 หมู่บ้าน คิดเป็น 55,367 ครัวเรือน

แบ่งปันข่าวนี้ :

อยุธยา ประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วมปี 64 ในเบื้องต้นแล้ว 14 อำเภอ รวม 132 ตำบล , 800 หมู่บ้าน คิดเป็น 55,367 ครัวเรือน

https://www.facebook.com/Newscenter2021/posts/225163769714287

บก.ข่าวเมืองอยุธยา – ทัน อยุธยา / รายงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

30 ตุลาคม 64 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประเภทอุทกภัย ในปี 2564 แล้ว และในภาพรวม จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย ลาดบัวหลวง ท่าเรือ ภาชี นครหลวง และอำเภอบ้านแพรก

รวม 132 ตำบล , 800 หมู่บ้าน คิดเป็น 55,367 ครัวเรือน รวมทั้งมีวัดที่ได้รับผลกระทบ 112 วัด และมัสยิด 10 แห่ง ซึ่งเขตการปกครองของจังหวัดนั้นมีรวม 16 อำเภอ โดยอำเภอที่ไม่ได้รับผบกระทบจากน้ำท่วมปี 2564 คือ อ.อุทัย และ อ.วังน้อย สำหรับตัวเลขความเสียหายและผลกระทบนั้น ยังไม่ได้สรุปปิดยอด แต่คงมีการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนตามจริงในทุก ๆ วัน

ทั้งนี้ทางจังหวัดฯ และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยครบทุหลังคาเรือนแล้ว โดยแจกจ่ายไปกว่า 74,716 ชุด นอกจากนี้ยังสีถุงยังชีพจากองค์กร กลุ่มสาธารณกุศล กลุ่มจิตอาสา มูลนิธิ หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ อีกจำนวนมาที่ ได้นำสิ่งขอมาแจกจ่ายเองถึงชุมชนที่ถูกน้ำท่วมทั้ง 14 อำเภอ

บก.ข่าวเมืองอยุธยา – ทัน อยุธยา / รายงาน

อ่านแล้ว196 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.