ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างมากที่เราได้สูญเสียปูชนียบุคคล

แบ่งปันข่าวนี้ :

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างมากที่เราได้สูญเสียปูชนียบุคคล บุคคลผู้เป็นแบบอย่างแห่งความดี


“ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล”
เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
ประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
ในวัย 81 ปี ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต
โดยก่อนหน้านี้ได้เข้ารับการรักษา ที่ รพ.ศิริราช มาระยะหนึ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มรว.ดิศนัดดาฯ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ทุ่มเทและอุทิศตนในการนำแนวพระราชดำริ และองค์ความรู้ตาม “ศาสตร์พระราชา” รวมทั้งประสบการณ์จากการทำงานพัฒนาในพื้นที่
ต่าง ๆ ทั้งชีวิต มาประยุกต์ใช้และสร้างพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ทั้ง 9 พื้นที่ 12 จังหวัด เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”
จนการดำเนินงานของปิดทองหลังพระฯ ปรากฏผลดีเด่น
เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจนถึงทุกวันนี้

ศิริพร จงศิริ กราบเท้าลาท่านด้วยความอาลัยในความดีที่ท่านได้
ทำไว้ให้กับแผ่นดินเพราะท่านผู้มีพระคุณได้อบรมสั่งสอนเอ๋มาโดยตลอดเวลาและสอนการเรียนรู้ของคำว่า ” ชีวิตคนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เราเกิด 🙏

อ่านแล้ว294 times!

แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.