คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

” คุณธรรม อุดมการณ์ คือหัวใจทหารพราน “

” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน “

ร้อยโท ชวลิต เลี่ยมสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจ ทหารพรานที่ 4709 พร้อมชุดชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 8 เดินทางมอบขนมให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบในห้วงปิดภาคเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด-19
ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยพันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเยาวชนในพื้นที่ ม.11 บ.จุฬาภรณ์พัฒนาที่ 11 ต.บาละ อ.กาบัง จว.ย.ล.
ทหารพรานไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชน

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว100 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.