๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน “

เมื่อวันที่  13 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. 

ร้อยโท ชวลิต เลี่ยมสุวรรณ ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจ ทหารพรานที่ 4709 พร้อมชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 8
ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
พันเอกโกเมธ รัตนผ่องใส
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47
เพื่อเข้ามอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยความห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้

1.น.ส.น้ำฝน เจ๊ะโส๊ะเจ๊ะหลี บ้านเลขที่ 47 ม.10 บ.เมาะยี ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา พิการตั้งแต่แรกเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

2.นายลี บือซา บ้านเลขที่ 17 ม.5 บ.สี่สิบ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ทหารพรานไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน

CR : ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว202 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.